Valdemarsviks kommun Taligenkänning för socialtjänstens dokumentation - Ramavtal

Taligenkänning för socialtjänstens dokumentation - Ramavtal

Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, Norrköping

Upphandlingscenter i samarbete med 11 kommuner i Östergötland inbjuder till anbudsgivning avseende Taligenkänning för socialtjänstens dokumentation.

Upphandlingen avser ett ramavtal med en (1) leverantör.

Ramavtalet omfattar:

• Leverans av en programvara + tjänst för taligenkänning, primärt till kommunernas socialtjänst, för att där effektivisera dokumentationsprocessen.

• Drift av central, molnbaserat taligenkänningsmotor

• Underhåll och support

• Hårdvara i form av handenheter med mikrofon och headsets

• Utbildningsinsatser för användare och systemförvaltare

• Införandestöd i form av konsulttimmar

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Upphandlingscenters upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-02-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-01-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

UH-2018-315