Valdemarsviks kommun Rivning byggnad Ängvägen 1

Rivning byggnad Ängvägen 1

Valdemarsviks kommun, VALDEMARSVIK

Valdemarsviks kommun bjuder in anbudsgivare att lämna anbud på rivning av byggnad på Ängvägen 1. Byggnaden är i ett plan med en krypgrund av träbjälklag. Fasad består av eternitskivor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

19/19