Valdemarsviks kommun Ramavtal Projektörer

Ramavtal Projektörer

Norrköpings Kommun

Upphandlingen är delad i nedan anbudsområden: 

Anbudsområde 1: Konstruktion husprojektörer

Anbudsområde 2: El- och teleprojektörer

Anbudsområde 3: VVS-projektörer

Anbudsområde 4: Markprojektering inom tomtmark

Anbudsområde 5: Projektering brandskydd

Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden, varje anbudsområde kommer att prövas var för sig.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-04-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

UH-2020-79