Valdemarsviks kommun Projekt- och byggledning inom konstbyggnader

Projekt- och byggledning inom konstbyggnader

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun inbjuder Er att lämna anbud på offentlig upphandling av ramavtal avseende Projek- och byggledning konstbyggnader.

Upphandlingen avser ramavtal med fem (5) anbudsgivare, förutsatt att fem (5)  anbudsgivare kvalificerar sig, där samtliga villkor för avrop är fastställda. Avtal berättigar inte automatiskt till uppdrag, utan reglerar endast villkoren för avrop.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

UH-2020-137