Valdemarsviks kommun Markarbeten (yttre miljö) inklusive förrådsbyggnader på Loviseberg förskola

Markarbeten (yttre miljö) inklusive förrådsbyggnader på Loviseberg förskola

Valdemarsviks kommun, VALDEMARSVIK

Valdemarsviks kommun bjuder in anbudslämnare att lämna anbud på totalentreprenad av markarbeten (yttre miljö) inklusive förrådsbyggnader på Loviseberg förskola.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

20/7