Valdemarsviks kommun Lönekartläggning- och värderingsverktyg

Lönekartläggning- och värderingsverktyg

Valdemarsviks kommun, VALDEMARSVIK

Valdemarsviks kommun bjuder in leverantörer att lämna anbud på ett webbaserat IT-system som är processbaserat för att kunna genomföra lönekartläggning där arbetsvärdering ingår som ett moment. Samt upphandling av konsultstöd av projektledning för arbetsvärdering, lönekartläggning och analyser.

Objekt och omfattning

Valdemarsviks kommun önskar upphandla ett webbaserat IT-system som är processbaserat för att kunna genomföra lönekartläggning där arbetsvärdering ingår som ett moment. Samt upphandling av konsultstöd av projektledning för arbetsvärdering, lönekartläggning och analyser under år ett (1).

Arbetsvärderingen ska möjliggöra en lönekartläggning inom kommunens alla befattningsområden och arbetsidentifikationer (AID). Systemet ska följa de lagkrav som finns och ska kunna hantera både befattningsbeskrivning och AID. Vidare ska systemet vara könsneutralt i sin helhet och ge båda könen lika möjligheter att få arbetet sakligt värderat. För att uppfylla diskrimineringslagen krävs åtgärder för att säkerställa en analys av nuläge och framtida löneläge avseende kommunens alla yrkeskategorier.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-02-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-01-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

18/11