Valdemarsviks kommun Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Norrköpings Kommun

Norrköpings kommuns Inköpscentral i samarbete med Linköping-, Finspång-, Valdemarsvik- och Söderköpings kommuner inbjuder er att lämna anbud på offentlig upphandling som omfattar kvalitetsgranskning av läkemedelshantering. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av upphandlingsdokumenten.

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst via kommunens upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0081