Valdemarsviks kommun Konsulttjänster inom kulturmiljö

Konsulttjänster inom kulturmiljö

Upphandlingscenter, Norrköping

Upphandlingscenter i samarbete med Norrköpings kommun och flera andra upphandlande myndigheter inbjuder Er att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster inom kulturmiljö.

Upphandlingen avser ramavtal med tio (10) anbudsgivare, förutsatt att tio (10) anbudsgivare kvalificerar sig, där samtliga villkor för avrop är fastställda. Avtal berättigar inte automatiskt till uppdrag, utan reglerar endast villkoren vid avrop.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-03-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

UH-2018-437