Valdemarsviks kommun Konsulttjänster besiktning - Elrevision och OVK

Konsulttjänster besiktning - Elrevision och OVK

Norrköpings Kommun

Upphandlingen är delad i nedan anbudsområden:

Anbudsområde 1 Besiktning Elrevision: Ramavtal vilket omfattar utförande av besiktning Elrevision och administration.

Anbudsområde 2 Besiktning OVK: Ramavtal vilket omfattar utförande av besiktning OVK och administration.

Anbud kan lämnas på ena eller båda anbudsområdena, varje anbudsområde kommer att prövas var för sig.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-04-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

UH-2020-80