Valdemarsviks kommun Köks- och serveringsutrustning

Köks- och serveringsutrustning

Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen, Norrköping

Upphandlingscenter i samarbete med Linköping-, Norrköping-, Finspång-, Söderköping och Valdemarsviks kommuner inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal gällande köks- och serveringsutrustning.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Upphandlingscenters upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Ytterligare information om Upphandlingscenter och vår verksamhet finns på www.upphandlingscenter.se

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-05-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-02-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

UH-2018-208