Valdemarsviks kommun Distansutbildning grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Distansutbildning grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Valdemarsviks kommun, VALDEMARSVIK

Valdemarsviks kommun genomför en

upphandling av distansutbildning för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och inbjuder härmed

anbudsgivare, nedan kallad Leverantör, att lämna anbud helt i enlighet med detta

upphandlingsdokument.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-12-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-11-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

18/6