Valdemarsviks kommun Besiktning VVS

Besiktning VVS

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun, upphandling- och inköpsenheten inbjuder er att lämna anbud på upphandling av Besiktning VVS.

Anbud ska lämnas i enlighet med de uppgifter som framgår av upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-11-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/1057