Valdemarsviks kommun Bemanning inom socialtjänstområdet

Bemanning inom socialtjänstområdet

Upphandlingscenter

Upphandlingscenter i samarbete med Linköpings-, Söderköpings- , Valdemarsviks-, och Finspångs kommun inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av rangordnade ramavtal gällande bemanning inom socialtjänstområdet.  

Upphandlingen är indelad i nedan anbudsområden: 

Barnärenden 

Vuxenärenden

Familjerätt

Ekonomiskt bistånd

LSS-ärenden och biståndshandläggning

Gruppchef med arbetsledar- och personalansvar  

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av upphandlingsdokumenten.   Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för leverantörerna och andra företag via Upphandlingscenters upphandlingsverktyg www.e-avrop.com. Ytterligare information om Upphandlingscenter och vår verksamhet finns på www.upphandlingscenter.se.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

UH-2019-281