Valdemarsviks kommun AVFALLSHÄMTNING i Söderköpings kommun; Åtvidabergs kommun; Valdemarsviks kommun

AVFALLSHÄMTNING i Söderköpings kommun; Åtvidabergs kommun; Valdemarsviks kommun

Söderköpings Kommun

Entreprenaden omfattar fastland och öar med broförbindelse i hela kommunen (Söderköpings kommun; Valdemarsviks kommun; Åtvidabergs kommun)

Entreprenaden är inte föremål för anbudsräkning i egen regi.

Beställaren svarar för kundtjänst, registerhållning och fakturering av avfallsavgifter för samtliga uppdrag enligt detta upphandlingsdokument.

Entreprenadens längd, avtalstid

Entreprenaden omfattar tiden från 2020-04-01 till 2025-03-31, med möjlighet till maximalt 3 års förlängning.

Syftet med upphandlingen

Syftet med upphandlingen är att uppfylla kommunens skyldighet att samla in och transportera bort hushållsavfall.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-03-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-02-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

UH-2019-11