Upphandlingsportal norra Bohuslän UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV Sjökabel Lysekil Sotenäs FÖR BREDBAND

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV Sjökabel Lysekil Sotenäs FÖR BREDBAND

Lysekils kommun, Lysekil

Kommunen avser att låta bygga ut/uppgradera infrastrukturen för bredband inom kommunen i form av redundant förbindelse på land och i havet mellan Lysekil och Sotenäs. Att samtliga medborgare kan erhålla effektiva och säkra bredbandskommunikationer är av allmänt in-tresse och till nytta för Kommunens utveckling. Under vissa förutsättningar kan allmän finansiering av bredbandsutbyggnad bli aktuell i form av regionalt och kommunalt stöd.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-05-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/35