Upphandlingsportal norra Bohuslän Revisionstjänster - sakkunnigt stöd

Revisionstjänster - sakkunnigt stöd

Lysekils kommun, Lysekil

Upphandlingen omfattar följande områden:

1. Sakkunnigt stöd till kommunens förtroendevalda revisorer

2. Sakkunnigt stöd till bolagens lekmannarevisorer

3. Uppdragsspecifik revision

Uppdraget avser sakkunniga till revisorerna i Lysekils kommun för granskning av styrelse, nämnder och beredningar, samt sakkunniga till lekmannarevisorerna för granskning av kommunens helägda bolag.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
12 dagar kvar

(2022-08-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/52