Upphandlingsportal norra Bohuslän Nybyggnation av lägenheter, Esplanaden Grebbestad

Nybyggnation av lägenheter, Esplanaden Grebbestad

Tanums Bostäder Aktiebolag, TANUMSHEDE

Beställaren har för avsikt att uppföra nybyggnation av bostadshus på fastigheten 9:1 Esplanaden Grebbestad.

Det finns en antagen detaljplan, som har vunnit laga kraft, för fastigheten.

På fastigheten planeras att uppföra en byggnad med ca 24-30 lägenheter med tillhörande utrymmen samt parkeringsplatser och grönytor. Minst 24 lägenheter skall uppföras.

Totalentreprenad i samverkan

Sista anbudsdag
Avbruten

(2018-06-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-05-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

TBAB 2018/0022-973