Upphandlingsportal norra Bohuslän Kundval inom Hemtjänst

Kundval inom Hemtjänst

Tanums kommun, Tanumshede

Tanums kommun har ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Du som företagare kan ansöka om att bli godkänd inom antingen enbart servicetjänster eller inom både service- och omvårdnadstjänster. I det senare alternativet kan också delgerad hemsjukvård ingå.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2011-01-11

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

ON 2022/0033 - 733