Upphandlingsportal norra Bohuslän Kundval inom hemtjänst

Kundval inom hemtjänst

Sotenäs kommun, Kungshamn

Hemtjänst i ordinärt boende -service Hemtjänst i ordinärt boende- service omvårdnad och omsorg inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser Omsorgskontoret i Sotenäs kommun informerar om de nya villkoren som framgår av förfrågningsunderlaget.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2011-01-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-106