Upphandlingsportal norra Bohuslän Cirkulationstvätt av arbetskläder samt bäddtextilier

Cirkulationstvätt av arbetskläder samt bäddtextilier

Tanums kommun, TANUMSHEDE

Cirkulationstvätt för arbetskläder och bäddtextilier till vården.

Cirkulationstvätt för arbetskläder och bäddetextilier till vården.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet:

Tanums kommun, organisationsnummer 212000-1348.

Syfte

Syftet med upphandlingen är att teckna ett sexårigt kontrakt med en leverantör för cirkulationstvätt.

Avtalet avser

1. cirkulationstvätt arbetskläder för personal - hyrgods2. cirkulationstvätt bäddtextilier - hyrgods samt kundägt

I avtalet ingår hyra av kläder och bäddtextilier, tvätt, lagning, utbyte, efterbehandling, emballage och transport till och från av kommunen angivna leveransställen. Kläder och bäddtextilier hyrs per vecka. I uppdraget gällande bäddtextilier ingår även i viss mån hantering av kundägt gods.

Omfattning

Enligt plan så beräknas cirka 390 personer som arbetar i Tanums kommun nyttja arbetskläderna enligt detta avtal. Volymen som efterfrågas baseras på att de byter över- och underdel efter varje arbetspass. Antal uppsättningar per person är 11/vecka för alla leveransställen utom tre, som behöver 13 uppsättningar per person och vecka (se bilaga 2 Leveransadresser).

Dessutom ingår bäddtextilier till kommunens största boende Hedegården med 64 bäddar.

Leverantören ansvarar för att levererad tvätt uppfyller ställda krav på leveranstid, tvättkvalitet och branschpraxis. Leverantören ska i all hantering följa anvisningar och rekommendationer från myndigheter och liknande avseende hygienfrågor.

De mängder som är angivna i Pris- och anbudsformulär är uppskattade från nuvarande behov. Beställaren garanterar att totalt minst 70% av värdet på dessa kommer nyttjas.

Hållbarhet

Kommunen arbetar med hållbarhetsfrågor och har för det en klimat- och miljöstrategi. Vid upphandlingar ska det ställas hållbarhetskrav. I denna upphandling väljer Tanums kommun att upphandla cirkulationstvätt som ett kontrakt över sex år. Detta för att nyttja eventuellt fabriksnya kläder och bäddtextilier under så lång tid som textilierna beräknas hålla. Som ytterligare ett steg i hållbarhetsaspekten kommer vi acceptera redan cirkulerade kläder och bäddtextilier från avtalsstart. För att underlätta detta avstår kommunen även från att ha tryck av logotyp på kläderna. De kläder som offereras och så småningom levereras till kommunen behöver alltså inte vara fabriksnya.

Kommunen väljer också att vara mer flexibel gällande vilka färger på arbetskläderna som vi kan acceptera.

Kommunen strävar även efter att i samverkan med leverantören minska såväl vrängda plagg som kvarglömda föremål. Allt för att förbättra arbetsmiljö, kassationer, ekonomi och hållbarhet.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs enligt ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

ON 2023/0133