Upphandlingsportal norra Bohuslän C-körkortsutbildning till räddningstjänsten

C-körkortsutbildning till räddningstjänsten

Tanums kommun, Tanumshede

Räddningstjänsterna i Orust, Sotenäs, Strömstads och Tanums kommuner samt Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samverkar i denna upphandling. Syftet är att ingå ramavtal för successiva avrop av utbildning till C-körkort för räddningstjänstpersonal.

Omfattning

Anbudet ska omfatta en eller båda delar av:

-teoriutbildning inklusive erforderligt material

-körlektioner i körskolans fordon till godkänt förarprov hos Trafikverket

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/0392