Yttre underhåll tak, Kv. Vättlefjäll

Bostads AB Poseidon, Angered

Yttre underhåll tak o d, Kv. Vättlefjäll, Distrikt Öster

Sista anbudsdag
34 dagar kvar

(2020-01-12)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UH19-/105