Yttre underhåll, byte fönster och fasad samt renovering entrépartier - Distrikt Öster

Bostads AB Poseidon, Angered

Totalentreprenaden omfattar byte av samtliga fönster och fasaden samt renovering av entrépartier i Bostads AB Poseidons fastighet 4506 enligt handlingar förtecknade i AFB.22.

Anbudsgivaren förutsätts ha gjort ett platsbesök före anbudsinlämning för att på så sätt ha skaffat sig tillräcklig kunskap om de förutsättningar som råder för att kunna lämna anbud.

Sista anbudsdag
30 dagar kvar

(2019-12-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UH19-/98