Verksamhetssystem 2022

Räddningstjänsten Storgöteborg

Upphandlingen avser verksamhetssystem som är ett systemlösningskoncept vilket består av separata delar som tillsammans utgör en helhet. Dessa ska tillsammans tillhandahålla funktionalitet anpassad för Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) förebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet. De separata delarna är följande:

Verksamhetsregister, Ärendehantering, Tillståndsregister, Brandlarmsanläggningar, Brandskyddskontroll, Personaladministration, Aktivitet och hälsa, Resurser och materiel, Händelserapporter, Mobilt beslutsstöd, Karta, Webb-app Utåtriktad verksamhet, Web-app Brandskyddskontroll, Mobil-app Operativ info samt funktioner "Analys och statistik" och "Kalender".

 Upphandlingen omfattar även· Införande· Integrationer· Dokumentation· Utbildning av användare· Konsulttjänster· Support, felavhjälpning och förvaltning samt vidareutveckling av systemet.

Sista anbudsdag
19 dagar kvar

(2022-10-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/492 UH-2022-27