Utvecklingsprogram för Medicinsk ansvarig sjuksköterska och medicinsk ansvarig rehabilitering och verksamhetschef HSL Utvecklingsprogram Socialt ansvarig samordnare

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GÖTEBORG

Två utvecklingsprogram ett som vänder sig till MAS, MAR och verksamhetschef inom Hälso- och sjukvård och ett som vänder sig till Socialt ansvarig samordnare, kvalitetsledare och utvecklingsledare. Utvecklingsprogrammen ska tydliggöra ansvaret och visa på hur kommunen kan agera för att utveckla kvalitet och säkerhet i vård och omsorgsverksamhet samt socialtjänst.

Sista anbudsdag
46 dagar kvar

(2022-08-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/5