Utförandeentreprenad ME03 OMRÖRARE till aktivslamanläggningen Gryaab

Gryaab AB, Göteborg

Aktivslamanläggningen på Ryaverket är i behov av uppgradering av sina omrörare. Denna entreprenad omfattar bland annat: Byggnation av nya dränkta omrörare som fästes i botten och som kan samordnas med byggnationen av luftarsystem i de flexibla zonerna. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i sin helhet.

Sista anbudsdag
13 dagar kvar

(2023-12-11)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/12