Utdatatjänster

Mölndals stad, Mölndal

Upphandlingens omfattning

Mölndals stad genomför upphandling avseende hantering och distribution av fakturor och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan benämnt leverantör, att lämna anbud.

Mölndals stad avser teckna ramavtal, nedan benämnt avtal, omfattande utdatatjänster.

Syftet med upphandlingen är att få komplett utdatatjänst för fakturor, både utskrift i pappersform och digital distribution.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-07-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

209/2022