Utbyte av snedbanehiss, Hammarkullens station

Göteborgs stad Trafikkontoret, Göteborg

Trafikkontoret i Göteborgs stad inbjuder till att lämna anbud på totalentreprenad avseende utbyte av en snedbanehiss vid Hammarkullens spårvagnsstation. Den nya hissen ska installeras i befintligt utrymme som i viss mån ska modifieras.

Beställaren har även option på att beställa rivning av befintliga klinker- och kakelytor på golv och väggar samt anläggande av nya ytskikt.

Sista anbudsdag
38 dagar kvar

(2020-02-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-01-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

1533/18