Upphandling av sakkunnigt stöd till revisorskollegiet för finansiell- och verksamhetsrevision till Västra Götalandsregionens styrelser, nämnder, bolag och stiftelser

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

upphandling av sakkunnigt biträde för finansiell- och verksamhetsrevision av styrelser, nämnder, bolag och stiftelser till revisorskollegiet i VGR

Sista anbudsdag
39 dagar kvar

(2019-11-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2018-06275