Upphandling av Planarkitekter

Lilla Edets kommun, LILLA EDET

Ramavtalsupphandlingen omfattar planarbete för stadsutveckling och fysisk planering där uppdrag genomförs enligt PBL.

Ramavtalet skall tillgodose löpande behov av planarkitekter som komplement till kommunens egna tjänstemän. Dessa tjänster omfattar i huvudsak handläggning av olika typer av detaljplaner fördjupade översiktsplaner samt övergripande strategisk planering, men kan även omfatta arbete avseende skisser och biträde i andra tidiga skeden av detaljplaneprocessen.

Sista anbudsdag
56 dagar kvar

(2022-09-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SAN 2022/310