UPPHANDLING AV LAGSTADGAD REVISION FÖR GÖTEBORGS STADS STIFTELSER

Stadsrevisionen i Göteborg, Göteborg

Revisorskollegiet inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av lagstadgade revisionstjänster för revision jämlikt stiftelselagen för Göteborgs stads stiftelser och räkenskapsåren 2023 - 2028.

Sista anbudsdag
24 dagar kvar

(2023-04-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 0222-22