Upphandling - anläggningstransporttjänster inkl transport av massor till deponi

Partille kommun, PARTILLE

Allmän orientering

Inledning

Partille kommun (Beställaren) inbjuder leverantör (Anbudsgivare) att lämna anbud avseende Upphandling - anläggningstransporttjänster inkl transport av massor till deponi.

Omfattning

Upphandlingen avser helhetsåtagande gällande anläggningstransporttjänster och anläggningsdeponi.

I upphandlingen ingår tillhandahållande av förare samt fordon för transport av schaktmassor, asfalt, grus, byggmaterial, mindre delar av industriavfall samt övrigt gods. I upphandlingen ingår även anläggningsdeponi.

Följande fordonstyper ska vara möjliga att hyra:

Kranbil

Lastbil

Trailer

Upphandlingen omfattar utöver detta även hyra av släp, kran och extrautrustning till ovan nämnda fordonstyper samt extra personal vid behov.

Planerad avtalsperiod:

2023 - 06 - 01 - 2027-05-31

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) anbudsgivare.

Sista anbudsdag
23 dagar kvar

(2023-04-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS/2023:70