Ullevi - Upprustning garage

Got Event AB, GÖTEBORG

Ullevigaraget byggdes 1994 i samband med grundförstärkning av arenan. Garaget ligger under själva arenan och har ca 600 parkeringsplatser. Parkeringsanläggningen ska nu rustas upp med avseende på målning, skyltning och belysning m.m.

Entreprenaden ska utföras november 2020-maj 2021. Arbetena utförs i deletapper.

Entreprenaden är en utförandeentreprenad enligt AB04.

Got Event AB begär härmed in anbud på entreprenadarbetena.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

0172/20