Trygghetsskapande teknik för ordinärt boende

Mölndals stad, MÖLNDAL

Upphandlingen avser Trygghetsskapande teknik för ordinärt boende inklusive hela larmkedjan, det vill säga trygghetslarm inklusive kommunikation, larmcentral och vidarebefordran av larm samt. Digital tillsyn och andra larmtillbehör/tjänster kommer också att ingå i avtalet. Avtalet kan även komma att nyttjas för produkter till bostad med särskild service vid behov.

Upphandlingen avser Trygghetsskapande teknik för ordinärt boende inklusive hela larmkedjan, det vill säga trygghetslarm inklusive kommunikation, larmcentral och vidarebefordran av larm samt. Digital tillsyn och andra larmtillbehör/tjänster kommer också att ingå i avtalet. Avtalet kan även komma att nyttjas för produkter till bostad med särskild service vid behov.

Inledning

Mölndals stad (Beställaren) inbjuder ansökande (Leverantör) att ansöka om att delta i upphandling avseende Trygghetsskapande teknik för ordinärt boende.

Upphandlingen avser Trygghetsskapande teknik för ordinärt boende inklusive hela larmkedjan, det vill säga trygghetslarm inklusive kommunikation, larmcentral och vidarebefordran av larm samt. Digital tillsyn och andra larmtillbehör/tjänster kommer också att ingå i avtalet. Avtalet kan även komma att nyttjas för produkter till bostad med särskild service vid behov.

Omfattning

Mölndals stad genomför en upphandling av trygghetsskapande teknik, som syftar till att öka den enskilde personens (brukarens) självständighet, personliga integritet, delaktighet, trygghet och valfrihet men också för att skapa en modern, hållbar och effektiv arbetsmiljö för medarbetare och chefer inom vård och omsorg. Genom att ta tillvara på de möjligheter som digitalisering skapar och de smarta lösningar som idag finns på marknaden kan Mölndals stad bemöta och ta höjd för dagens såväl som morgondagens behov.

Leverantören ska ta ett helhetsansvar för installation, drift, felrättning samt support av systemet. Avtalet ska även kunna användas för att möta framtida behov i olika boendeformer exempelvis genom att ha möjlighet att ta del av innovativa lösningar som ännu inte finns på marknaden. Mölndal eftersöker därmed också en partner för att tillsammans kunna prova ut nya lösningar.

I Mölndals stad finns det idag cirka 1150 brukare med trygghetslarm från kommunen. Mölndal köper idag larmhantering via larmcentral där larmcentralen sedan vidarebefordrar larm enligt överenskommen rutin. I Mölndal stad finns även de vanligast förekommande tillbehörslarmen så som dörrlarm, rörelselarm etc. Mölndal stad har också påbörjat ett arbeta med digital tillsyn, ett område som förväntas att växa de kommande åren.

Sista ansökningsdag
24 dagar kvar

(2023-10-16)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2023-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/144