Transport och behandling av avloppsslam

Lilla Edets kommun, LILLA EDET

Avtalet avser transport och omhändertagande av rötat och avvattnat avloppsslam från Lilla Edets reningsverk. Avloppsslammet är inte certifierat enligt Svenskt Vattens certifie-ringssystem Revaq. Åtagandet omfattar:

• Hämtning/lastning av avloppsslam vid beställarens slamlager

• Vidare behandling eller användning av slammet som följer de lagar och regler som det omfattas av.

Slammet ska hanteras på ett hållbart sätt så att näringsämnen återanvänds.

Upphandlingen avses att resultera i ett ramavtal för det samlade behovet under avtalstiden.

Sista anbudsdag
19 dagar kvar

(2021-12-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SAN 2021/759