Trädgårdsavtal

Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen, Göteborg

Lokalförvaltningen avser att ingå ramavtal avseende grönskötsel, vinterväghållning och anläggning.

Ramavtal kommer att tecknas som ett rangordningsavtal med 3 leverantörer per område.

Sista anbudsdag
19 dagar kvar

(2019-04-12)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

N230-0353/18