Totalentreprenör för tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

Göteborgs stad Trafikkontoret, Göteborg

Entreprenaden omfattar tillgänglighetsanpassning av fyra hållplatser. Bäckebol södra, Göpåstunneln, Skogsrydsgatan samt Spadegatan. Hållplatserna byggs om för att underlätta för funktionshindrade att använda kollektivtrafiksystemet.

Sista anbudsdag
13 dagar kvar

(2022-08-29)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-08-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

08733/21