Tillfälliga bostäder

Mölndals stad, Mölndal

Upphandlingen avser tillfälliga bostäder för kommunanvisade personer som omfattas av rätt till skydd enligt EU:s så kallade Massflyktsdirektiv. Längden på varje persons boendetid kan komma att variera och är inte möjlig att beräkna i förväg. Massflyktsdirektivet ger skydd i första hand i ett år, med möjlighet till förlängning till totalt max tre år.Antalet efterfrågade platser kan komma att öka eller minska.Boendet är enbart tillfälligt och kan förändras med kort varsel, likaså sker omflyttning av personer mellan olika tillfälliga boenden.Tillfälliga bostäder innebär ett tillhandahållande av boende för självhushåll för personer som omfattas av Mölndals stads uppdrag om mottagande av kommunanvisade skyddsbehövande.Avtalet avser boende i lägenhet och boende på en boendeanläggning (ex. vandrarhem, bomodul). Mölndals stad efterfrågar 45 boendeplatser i denna upphandling där en grundersättning utgår för icke belagd plats och en tilläggsersättning för belagd plats.

Upphandlingen avser tillfälliga bostäder för kommunanvisade personer som omfattas av rätt till skydd enligt EU:s så kallade Massflyktsdirektiv. Längden på varje persons boendetid på anläggningen kan komma att variera och är inte möjlig att beräkna i förväg.

Upphandlingens omfattning

Välkommen att lämna anbud i Mölndals stads upphandling av tillfälliga bostäder.

Upphandlingen avser tillfälliga bostäder för kommunanvisade personer som omfattas av rätt till skydd enligt EU:s så kallade Massflyktsdirektiv. Längden på varje persons boendetid kan komma att variera och är inte möjlig att beräkna i förväg. Massflyktsdirektivet ger skydd i första hand i ett år, med möjlighet till förlängning till totalt max tre år.

Antalet efterfrågade platser kan komma att öka eller minska.Boendet är enbart tillfälligt och kan förändras med kort varsel, likaså sker omflyttning av personer mellan olika tillfälliga boenden.

Tillfälliga bostäder innebär ett tillhandahållande av boende för självhushåll för personer som omfattas av Mölndals stads uppdrag om mottagande av kommunanvisade skyddsbehövande.

Avtalet avser boende i lägenhet och boende på en boendeanläggning (ex. vandrarhem, bomodul). För boendeanläggning med gemensamma utrymmen kan i vissa fall tjänster som inkluderar, dock inte uteslutande, utrymmen för måltider, hygienprodukter, hygienutrymmen, tvättutrustning, lekutrymmen, utrymmen för socialt umgänge, städtjänster, WiFi m.m. enligt i avtalet angivna specifikationer.

Avtalet innebär inte att ett hyresförhållande uppstår mellan parterna.

Mölndals stad efterfrågar 45 boendeplatser i denna upphandling där en grundersättning utgår för icke belagd plats och en tilläggsersättning för belagd plats. Under avtalstiden kan det uppstå situationer då det behövs boendeplatser utöver de 45 reserverade boendeplatserna. Anbudsgivare erbjuds därför möjlighet att få offerera ytterligare boendeplatser som option som Mölndals stad kan välja att nyttja.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-15)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2022-07-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 230-22