Tekniska konsulter

Renova Aktiebolag, Göteborg

Ramavtal avseende Tekniska konsulter med inriktning på avfall, avfallsbehandling och återvinning till Renovas avfallskraftvärmeverk och därtill hörande verksamheter/områden. 1. Ackrediterad kontroll för trycksatta anordningar, lyftanordningar samt säkerhetssystem 2. Automatisering 3. Avfallsutredningar 4. Brand, skydd och säkerhet 5. Bygg och anläggning samt arkitekter med inriktning på industriell verksamhet 6. Elkraft 7. Energiutredningar 8. Geoteknik, hydrologi och deponikonstruktion 9. Inert avfall och massåtervinning 10. Korrosion och skador 11. Miljö och emissioner 12. Plastmaterial i tankar och rörsystem 13. Programmering av processtyrsystem 14. Rökgasrening 15. Rör-/mekanisk konstruktion samt ventilation 16. Styr- och reglerteknik 17. Termisk processteknik 18. Vattenrening Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag.

Sista anbudsdag
21 dagar kvar

(2022-09-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-07-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

0264/22