Tekniska konsulter - Projektstyrning Bostäder Dynamiskt Inköpssystem (DIS)

Göteborgs Stad Inköp och upphandling, Göteborg

Detta DIS omfattar projektstyrning av nybyggnations-, om- och

tillbyggnadsprojekt gällande flerbostadshus. DIS:et avser

projektstyrningsuppdrag i byggprocessens alla skeden, till exempel förstudie, program, projektering, produktion, överlämning och garantiförvaltning.

Uppdragen är även tänkta att stödja Beställarna vid projektstyrning av underhåll och fastighetsförvaltning.

Sista ansökningsdag
1958 dagar kvar

(2029-01-31)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2020-12-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

104/20