Tekniska konsulter konstruktion

Liseberg AB, Göteborg

Upphandlingen avser ramavtal avseende tekniska konsulter konstruktion. Uppdragen kommer att omfatta både planering och utförandskedet enligt Svenska Teknik & Designföretagens skrift Byggkonstruktörens uppdrag - Omfattning och redovisningsnivå. Uppdragen kan avse såväl stora som små projekt, nybyggnad, ombyggnad, underhållsåtgärder, utredningar, kostnadsbedömningar mm.

Sista ansökningsdag
24 dagar kvar

(2019-03-13)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2019-02-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

18-0723