Talldungeskolan - Invändiga åtgärder

Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborg

Hus B är uppfört i suterräng med två plan. Bottenplan inrymmer storkök och matsal och övre plan inrymmer gymnastiksal, omklädning och korridorsytor

Projektet avser byte av golv (mattor), undertak samt belysning i både Hus A korridorer samt delar av Hus B som t.ex. matsalen, Omfattning enl. ritningar.

Projektet skall utföras under sommarlovet.

En annan entreprenad (Fönsterbyte, Hus A) kommer att pågå parallellt men inte i samma ytor som detta projekt.

Sista anbudsdag
22 dagar kvar

(2023-04-18)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SFF-2023-00546