Svartedalsgatan Ny Förskola 6 avd. - Generalkonsult

Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen, Göteborg

Lokalförvaltningen upphandlar en generalkonsult för uppdrag avseende samordning av funktioner, teknik, ekonomi och handlingar under hela projekteringstiden med berörda konsulter.

Projektets fokus är att inom byggrätten färdigprojektera en ny förskola med sex avdelningar i två våningsplan. Förskolan ska förses med tillagningskök samt förläggas ovanpå befintligt skyddsrum. Förskolan utförs med hiss.

Sista anbudsdag
38 dagar kvar

(2020-01-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

N230-0150/19