Stamrenovering Östan, Västan och Sockenvägen

Bostads AB Poseidon, Angered

Projektet avser stambyte och därmed sammanhängande invändig renovering i hyreslägenheter i Rambergsstaden, Göteborg. I samband därmed ska även befintligt självdragssystem bytas till ny styrd ventilation (FTX-system), vilket medför att nya fläktrum byggs på vindar.

Sex st flerbostadshus omfattas. Totalt omfattas 101 st lägenheter, med två respektive tre rum och kök. I en av lägenheterna finns två WC-utrymmen.

Sista anbudsdag
43 dagar kvar

(2022-01-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UH21-/84