Spårbyte Stigbergstorget

Göteborgs stad Trafikkontoret, Göteborg

Entreprenaden avser arbeten med utbyte av spår mm, förlängning av hållplatser, ombyggnad av gångpassager mm vid Stigbergsliden, Stigbergstorget och Bangatan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

3102/19