Smörslottsgatan

Göteborgs stad Trafikkontoret, Göteborg

Objektet omfattar anläggningsarbeten på Smörslottsgatan och Östra Torpavägen i samband med genomförandet av detaljplan ”Detaljplan för bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg, del av BoStad2021”. I entreprenaden ingår byggnation av GC-banor utmed Smörslottsgatan och Östra Torpavägen, cirkulationsplatser i korsningarna Smörslottsgatan / Remissvägen och Östra Torpavägen / Brattåskärrsgatan samt ledningsarbeten m m.

Sista anbudsdag
25 dagar kvar

(2019-05-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

3771/16