Service och underhåll av närvärmecentral

Tjörns kommun, SKÄRHAMN

Närvärmeverket ägs av Tjörns Hamnar AB och är byggt 2008. Det försörjer ca fjorton fastigheter i Kållekärrs området. Verket innehåller två pelletspannor med tillhörande silo, en oljepanna med tillhörande oljetank, samt två cirkulationspumpar för leverans av varmvatten ut i kulvertnätet.

Uppdraget omfattar drift och tillsyn av panncentralen i Kållekärr.

Sista anbudsdag
10 dagar kvar

(2024-03-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

24/37