Service av gatubelysning

Ale kommun Alafors

Upphandlingen avser service, underhåll och tillsyn för Ale Kommuns belysningsanläggningar.

a? Stolpar och tillhörande kablar ?ca 6 500 st?

b? Ljuspunkter ?ca 6 600 st?, ca. 1 500 st är led-armaturer övriga 5 100 st är idag högtrycksnatrium m.m. och detta planeras ett ersättas med led under 2020-2021. Detta genomförs via separat upphandling om budgetmedel erhålls ?se bilaga 2?.

c? Tänd- och släckutrustning ?ca 163 st?. Delar av utrustningen sitter i Ale Els stationer ?se bilaga 1?.

d? Övriga anordningar som endast tillhör belysningsanläggningarna.

Sista anbudsdag
14 dagar kvar

(2019-09-05)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-08-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019.191