Saltsyra 34%

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, Angered

Denna förfrågan gäller Kretslopp och vattens behov av saltsyra 34 % som används vid framställning av klordioxid på Alelyckans och Lackarebäcks vattenverk.

Ramavtalet omfattar löpande leverans av saltsyra 34 % för beredning av dricksvatten.

Alelyckans vattenverk ca 60 ton, per år.

Lackarebäcks vattenverk ca 50 ton, per år.

Sista anbudsdag
21 dagar kvar

(2023-10-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/26