Rivning 2 st fastigheter - Rollsbovägen 1 & Kärnavägen 6

Kungälvs kommun, Kungälv

Rivning av bostadsfastigheter och omhändertagande av material. Ca 180 m2 (Rollsbovägen 1) + ca 270m2 (Kärnavägen 6). Återställning av mark till uppgrusad plan yta.

Huvuddel 1: Rollsbovägen 1

Rivning av bostadshus som är byggt 1939 med tillhörande förråds- och garagegrund.

Bostadshuset består av 2 våningar plus källare. Betonggrund med överbyggnad i trä, tak består av tegelpannor och fasaden är inklädd i aluminiumplåt.

Fastigheten är belägen med gott om avstånd till närliggande fastigheter men med en tungt trafikerad väg utanför.

Huvuddel 2: Kärnavägen 6

Rivning av bostadsfastigheten på Kärnvägen 6 omfattar ett tvåvåningshus med källare samt garage. Fastigheten är av tegel, byggnadsår -60 tal med murad grund, murstock samt tegeltak.

Rivningen kommer kräva större försiktighetsåtgärder kopplat till dess placering mellan förskola, skolgård och privatbostäder. Viss verksamhet kan pågå trots rivningens tidpunkt. Efter avslutad rivning behöver marken återfyllas samt säkras för omgivningens ändamål. Platsen kommer att bebyggas först senare under vintern.

Omfattning framgår i detalj under AFB.22

Sista anbudsdag
14 dagar kvar

(2024-03-18)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-02-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2024/0281